KWARCYT MT jako autoryzowany wykonawca KLINDEX oferuje możliwość
  wypożyczenia niżej przedstawionych urządzeń specjalistycznych. 
  
  Oferta obejmuje następujące maszyny:
  
  
   EXPANDER 850 20HP
  EXPANDER 650 15HP
  EXPANDER 750 15HP
                      LEVIGHETOR MAX SC 7HP                                         LEVIGHETOR 640  4HP 
  UFO VS 290
  WATERFIRE 1HP